De websites van Morssinkhof Groep B.V. maken gebruik van cookies     Meer informatie     Sluiten

Duurzaamheid

People

Social Return On Investment (SROI)
Social Return On Investment is een methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten binnen een organisatie.

In het kader van MVO People meet de Morssinkhof Groep haar bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie aan de hand van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

De methodiek van PSO-Nederland is vrij strikt en hanteert 3 stadia, te weten:
meer dan 1% social return =    Trede 1
meer dan 1,5% social return =    Trede 2
meer dan 2% social return =    Trede 3
E.e.a. bij een bedrijfsomvang van 100+ medewerkers.

Onze recente berekening volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen resulteert in een social return van ruim 5%.

Gezien onze voorgenomen intentie op het gebied van de PSO is de verwachting dat de score, afhankelijk van al dan niet te voorziene ontwikkelingen op het gebied van in- en uitstromend personeel, tussen de 3% en 5% zal schommelen. Daarmee verwachten wij ons in de toekomst te verzekeren van een Trede 3-positionering volgens de methodiek van PSO-Nederland.

Ontwikkeling medewerkers
De Morssinkhof Groep investeert voortdurend in de ontwikkeling van de medewerkers door het aanbieden van opleidingen en cursussen. Zo worden bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs (bij)geschoold in zuinig rijden, volgen productiemedewerkers opleidingen van “betonvakman” tot machineoperator en volgen commerciële medewerkers verkooptrainingen.
Reeds meerdere keren hebben werknemers die als uitzendkracht binnen de organisatie werkzaam waren, intern een opleding gevolgd en hebben zij een vast dienstverband gekregen.

Veiligheidsaudit door externe partij
De voor iedere organisatie verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie heeft de Morssinkhof Groep niet zelf uitgevoerd, maar laten uitvoeren door een “hogere veiligheidskundige” van Reijngoud Veiligheid. Daarmee is objectiviteit van deze inventarisatie gegarandeerd en de veiligheid op de werkplek gemaximaliseerd. Periodieke herhalingen zorgen voor een continue bewaking van een veilige werkomgeving.

Nauwe betrokkenheid bij verbeteren arbeidsomstandigheden in de betonindustrie
De heer G.P. Morssinkhof, coördinator product- en procesmanagement binnen de Morssinkhof Groep, is, binnen de branchevereniging BFBN, lid van de werkgroep arbo & veiligheid. Deze werkgroep heeft als missie branchebreed de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Ontwikkeling van halfautomatische machines
Binnen de Morssinkhof Groep wordt slechts een klein aantal artikelen handmatig vervaardigd. Vanwege specifieke eigenschappen en/of zeer kleine productie-aantallen kunnen deze binnen het redelijke niet volautomatisch worden geproduceerd.
Om de fysieke belasting van het personeel bij deze zogenoemde vloerproductie te minimaliseren, heeft de Morssinkhof Groep samen met een machineproducent een halfautomatische machine ontwikkeld.

Geluidsreductie machinepark
Binnen de fabrieken van de Morssinkhof Groep zijn machines voorzien van een zogenaamde ‘omkasting’. Hierdoor is het geluidsniveau op de werkplek drastisch gedaald.

Geluidsarme motoren op verrijdbare kranen van vrachtwagens
Alle vrachtwagens van de Morssinkhof Groep zijn uitgerust met een geluidsarme motor op de verrijdbare kraan. Gebruikers worden daarmee beschermd tegen gehoorschade.

Afzuiginstallaties in de fabrieken
Binnen de fabrieken van de Morssinkhof Groep zijn afzuiginstallaties geïnstalleerd die er voor zorgen dat het personeel aan een minimale hoeveelheid stof wordt blootgesteld.

Verzuim / bedrijfsongevallen
Door allerlei maatregelen op de werkvloer is het ziekteverzuim binnen de Morssinkhof Groep doorgaans onder het gemiddelde van de betonindustrie.
Het aantal bedrijfsongevallen is minimaal.

Sponsoring en ondersteuning charitatieve instellingen
De Morssinkhof Groep toont haar grote maatschappelijke betrokkenheid door vele manieren van sponsoring van professionele- en amateur(sport)verenigingen en charitatieve instellingen.
Daarnaast ondersteunt de Morssinkhof Groep het organiseren van (vak)beurzen voor studenten.

Beschikbaar stellen van stageplaatsen
Binnen de Morssinkhof Groep worden er regelmatig stageplaatsen aangeboden voor zowel commerciële als technische functies. Deze stageplaatsen zijn bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met de praktijk en aankomende arbeidskrachten enthousiast te maken voor een baan in de betonindustrie.
Voorwaarde hierbij is dat de Morssinkhof Groep de stagiair optimaal kan begeleiden.

Hospitality
De Morssinkhof Groep ontvangt regelmatig studenten van beroepsgerelateerde onderwijsinstellingen alsmede mensen uit het bedrijfsleven, o.a. voor rondleidingen door de fabrieken.
Regelmatig vinden er bezoeken plaats aan onze BetonExpo (kennis- en informatiecentrum) waar productinformatie wordt verschaft en de mogelijkheden van beton worden toegelicht.

Mechanisch straten
Over mechanisch straten is door de sociale partners in de bestratingsbranche de volgende afspraak gemaakt:
Om de fysieke belasting terug te brengen zal er daar waar mogelijk machinaal worden bestraat. Dit geldt voor alle elementenverharding, dus ook voor stenen, tegels en banden.
De Morssinkhof Groep heeft haar machinepark dusdanig ingericht dat veel stenen en tegels in machinale pakketten kunnen worden geleverd.

Innovatie partner voor toeleveranciers en opdrachtgevers
De Morssinkhof Groep onderhoudt vele samenwerkingsverbanden met haar toeleveranciers en opdrachtgevers om zo producten en processen te verbeteren / optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn Valvoline, waarmee wij een biologisch afbreekbare hydrauliek-olie ontwikkelen en Hyster NACCO waarmee wij energiezuinigere heftrucks binnen onze organisatie testen.

Ketenintegratie
Middels initiatieven in de vertikale keten is de Morssinkhof Groep een partner op gebied van voorlichting en samenwerking. Hierbij moet gedacht worden aan de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten voor zowel klanten als toeleveranciers. Daarnaast wordt er gezamenlijk gezocht naar manieren voor een efficiëntere samenwerking, bijvoorbeeld door automatisering beter op elkaar aan te laten sluiten om administratieve druk te verlichten.NIEUWS

  • Morssinkhof Groep neemt Decor Son over

    Morssinkhof Groep neemt het in Son en ’s-Hertogenbosch gevestigde Decor Son over. Op 4 juli heeft Morssinkhof Groep overeenstemming bereikt met de ...
  • Vacature Allround marketingcommunicatiespecialist

    Ter uitbreiding van onze marketingafdeling zijn wij op zoek naar een allround marketingcommunicatiespecialist. Bekijk de vacature hier.
  • Shellstone: betonstraatstenen met zeeschelpen

    Morssinkhof Groep presenteert de Shellstone, betonstraatstenen met een decoratief effect door het toepassen van zeeschelpen in de deklaag. Lees meer ...