De websites van Morssinkhof Groep B.V. maken gebruik van cookies     Meer informatie     Sluiten

Product-, productie- en marktinformatie

Oerplekken

Beton wordt gemaakt van de natuurlijke producten zand, grind, cement en water. Zand en grind wordt gewonnen uit zand- en grindputten en bestanddelen van cement komen uit mergelgroeves. Kortom een aanzienlijk aandeel wordt gewonnen uit de bodem. 
Deze bodem bevat echter meer dan enkel zand, grind en mergel. Bepaalde lagen in de ondergrond bevatten gehaltes ijzer. Dit ijzer wordt met behulp van water door de verschillende lagen in de ondergrond getransporteerd. Dit zijn de roestbruine vlekken die men, vaak dicht bij de oppervlakte, in bijvoorbeeld een zandlaag kan tegenkomen.

Wanneer deze vlekken uitgroeien tot grotere, verharde ijzer(hydr)oxideconcreties, dan spreekt men van (ijzer)oer. Het ontstaan van oer komt vooral tussen de vele dekzandruggen in de beekdalgronden van Oost-Nederland voor. Een aanzienlijk gedeelte van de benodigde grondstoffen wordt in deze gebieden gewonnen.

Ondanks strikte kwaliteitsnormen en -controles kan het voorkomen dat deze oer meekomt met de grondstoffen in de betonmengsels en daarmee in het eindproduct. Vaak uit dit zich in een bruine oerplek als gevolg van regenwater dat de roest transporteert.

Heel herkenbaar zijn de oerplekken aan de mof- en spiezijde van een buis die op ons tasveld aan het uitharden is. Regenwater druppelt onder een hoek de buis in en 15 à 20 cm buisinwaarts beginnen resten oer een roestkleur af te geven. Uiteraard kunnen dezelfde plekken over de gehele buis aan de buitenzijde ook te zien zijn.

Juist als gevolg van het reinigingsproces met water onder hoge druk (doorgaans voordat er een camera-inspectie plaatsvindt) zullen resten oer hun roestige kleur afgeven aan de binnenwand van de buis.

Oerplekken kunnen ook in andere producten van de Morssinkhof Groep B.V. voorkomen, maar gezien het kleine percentages waarin dit voorkomt valt dit amper op. Vanwege de grote hoeveelheden beton in de productie van buizen valt het in deze grote producten meer op.

Het verschijnsel ‘oerplekken’ is niet te voorkomen, maar heeft daarentegen geen invloed op de kwaliteit van onze producten. Oerplekken zijn dan ook  geenszins plekken in buizen die zogezegd ‘zweten’ of anderszins lekkage vertonen.

Klik hier voor het PDF-bestand van bovenstaande informatie.


NIEUWS

  • Morssinkhof Groep gesloten i.v.m. bouwvak

    In verband met de bouwvakantie is Morssinkhof Groep gesloten van maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus (kalenderweek 32). Gedurende de overige ...
  • Morssinkhof Groep presenteert in samenwerking met Bio Bound circulaire en biobased betonproducten

    Bio Bound betonproducten van Morssinkhof Groep zijn een uitstekend, duurzaam alternatief voor traditionele bestratingsmaterialen. Door de circulaire, ...
  • Aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus

    Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus, heeft ook Morssinkhof Groep haar beleid aangepast. Ter voorkoming van verdere ...